Servis

Nabídka servisních služeb

K výfukovým sytémům RP nabízíme:

  • Kompletní servis v případě poškození, vady.
  • Výměnu jednotlivých dílů a jejich opravy.
  • Výměnu tlumící náplně.
  • Měření hlučnosti dle řádu FIA.
  • Řešení problematiky hlučnosti dle řádu FIA.
  • Prodej kvalitní RACING tlumící náplně.
  • Přizpůsobění servisních úkonů a termínů potřebám zákazníka.